Stránky Kód na zľavu

Aktuálna cena

Grafický návrh: 0 €
Digitálna tlač: 0 €
Internetové služby: 0 €
Zľava: % = 0 €
Celková cena: 0 €

Prejsť k objednávke

Profil spoločnosti

LL studio, spol. s r.o. je grafické štúdio a digitálna tlačiareň.

LL studio, spol. s r.o.

V oblasti marketingu, reklamy a obchodu tvoríme grafický návrh a tlač propagačných materiálov, dizajn a programovanie interaktívnych webových stránok, authoring a výrobu multimediálnych DVD prezentácii.

Naše moderné, kreatívne produkty a služby Vám zvýšia zisk. Garantovane.

Digitálna tlač

Online kalkulácia tlače

Grafické štúdio

Kompozícia

Názov firmy sa vyberá tak, aby bol čo najviac jedinečný a unikátny. Slogan naopak vyjadruje jednoduchý a presný popis zamerania firmy. Môžete použiť slovenské názvy, napr. grafické štúdio, produkčná spoločnosť, advokátska kancelária, ako aj anglické názvy law office, internet solutions, digital printing.

znacka

Značka spoločnosti je väčšinou navrhovaná s cieľom podporiť Vaše produkty a služby, no môže byť aj neutrálna, graficky zaujímavá alebo abstraktná.

Formulár

Kompozícia loga môže môže pozostávať z ďalších grafických elementov. Zadajte, či má Vaše logo obsahovať slogan a značku, prípadne popíšte Vaše predstavy grafiky.

Slogan

Áno Nie Neviem, nechám si poradiť


FIRMA

umiestnenie sloganu

Neviem, nechám si poradiť

Značka

Áno Nie Neviem, nechám si poradiť


FIRMA

Neviem, nechám si poradiť

Chcete, aby sme prišli k Vám?
Zavolajte na +421 (0) 917 052666. Radi Vás navštívime.

Ukážky a inšpirácie

Pre lepšie pochopenie kompozície loga, sloganu a značky si prezrite si 3D animáciu.