Stránky Kód na zľavu

Aktuálna cena

Grafický návrh: 0 €
Digitálna tlač: 0 €
Internetové služby: 0 €
Zľava: % = 0 €
Celková cena: 0 €

Prejsť k objednávke

Profil spoločnosti

LL studio, spol. s r.o. je grafické štúdio a digitálna tlačiareň.

LL studio, spol. s r.o.

V oblasti marketingu, reklamy a obchodu tvoríme grafický návrh a tlač propagačných materiálov, dizajn a programovanie interaktívnych webových stránok, authoring a výrobu multimediálnych DVD prezentácii.

Naše moderné, kreatívne produkty a služby Vám zvýšia zisk. Garantovane.

Digitálna tlač

Online kalkulácia tlače

Grafické štúdio

Dokumenty

Spracujeme Vám grafické návrhy základných dokumentov - hlavičkový papier, objednávky, faktúry, prípadne iný typ dokumentu.

45 € bez DPH za jeden typ dokumentu

Dokumenty

Hlavičkový papier Objednávka Faktúra Iný typ

€ bez DPH

Mám záujem (cena od 135 € bez DPH podľa typu dokumentu)

Nepotrebujem

Kompozícia a rozmer

kompozicia dokumentu

1 2 3 4 5 6 7 8

Neviem, nechám si poradiť

Všeobecné informácie

Tlač

Áno, chcem tlačiť dokumenty.

Zadajte parametre digitálnej tlače dokumentov. Vyberte počet kusov pre typ dokumentov, ktoré ste zadali a papier. Potom stlačte kalkuláciu pre výpočet ceny tlače.

100 ks 200 ks 500 ks 1000 ks

€ bez DPH

Počet dokumentov, ktoré Vám vytlačíme, môžete neskôr upraviť podľa aktuálnych potrieb.

Chcete, aby sme prišli k Vám?
Zavolajte na +421 (0) 917 052666. Radi Vás navštívime.

Interaktívne dokumenty

Nové technológie PDF umožňujú pripraviť niektoré typy dokumentov interaktívne. Čo to znamená? Dokument už nie je uzavretý – pripravený iba na tlač, ale môžete do neho podľa potreby písať. Obsahuje polia znakov, textové odstavce, čísla alebo dátumy, ktoré sú graficky vopred doladené fontom, veľkosťou a hrúbkou písma. Interaktívny dokument môže spočítavať položky v objednávke, vypočíta DPH, alebo zľavu alebo sám nastaví dátum splatnosti napr. o 14 dní od dnešného dátumu.

Hlavičkový papier môže obsahovať Vaše kódy, meno spracovateľa, ktorého môžete vybrať z vopred pripraveného listu, štandardný jednoduchý textový editor pre písanie správy a podobne. A čo je dôležité, všetky dokumenty pripravené pomocou interaktívneho PDF zachovávajú jednotný vizuálny štýl Vašej firemnej identity a Vaši zamestnanci ani nikto, kto použiva Vaše tlačoviny, nemá možnosť napísať objednávku iným fontom, hrúbkou alebo veľkosťou. Preto budú Vaše dokumenty vyzerať vždy profesionálne.

dokumenty

Ukážka

Vyskúšajte si funkčnosť interaktívných PDF: fakturaObjednávka [1.5 Mb] fakturaFaktúra [1.9 Mb]